CÔNG TY TNHH MÁY OMEGA HÀNG HẢI CHÂU.
Nhà » Tin tức » Các tính năng của cần cẩu cửa hàng

Các tính năng của cần cẩu cửa hàng

Số Duyệt:0     CỦA:cú chọc     đăng: 2019-04-29      Nguồn:Site

1) Đừng quá tảicửa hàng cần cẩu;

2) Cần trục một tay châu Âu, cần cẩu một tay di động, cần nâng, vui lòng kiểm tra xem các điều kiện mặt đất có được phép sử dụng trước khi sử dụng hay không;

3) Cần trục một tay và cần trục một tay châu Âu cần tải đúng hàng hóa;

4) Mang giày và găng tay an toàn khi xử lý;

5) Vui lòng kiểm tra kỹ hoạt động trước mỗi lần sử dụng;

6) Lắp ráp máy với kỹ thuật nâng chính xác;


Nhà

2018 Hàng Châu Omega Máy móc Công ty TNHH